Danica Jovanovic

Ima 26.godina. Trenutno je na fakultetu strukovnih studija, smer porez i carina .
Ima više hobija kao što su šminkanje, pevanje , fitnes.
Društveno veoma aktivna i učesnik više akcija u borbi za bolje društvo u Nišu i regionu.
Uporna , ambiciozna, istrajna u svojim ciljevima .
Ljubitelj literature koje su vezane za psihologiju,prvenstveno Sigmunda Frojda.

Photo Gallery